serveis

“Millorar generalment significa fer coses que mai hem fet anteriorment”

 

Pensament LEAN és una filosofia basada en mètodes i eines que permeten a les empreses buscar i reduir els “desperdicis” i com a conseqüència, reduir costos i temps de fabricació, facilitant i fent més interessant la feina als operaris i reduint d’aquesta manera, les possibilitats d’ocurrència d’errors humans i omissions.

El èxit de la filosofia Lean radica en la seva lògica i simplicitat. De fet, podem resumir aquesta extensa filosofia en 5 grans fonaments; busca i identifica amb claredat el teu valor, allò pel qual el teu client està disposat a pagar. Desglossa el mapa del teu valor per identificar els “desperdicis”. Promou un flux continu en tots els teus processos. Procura que sempre sigui la demanda la que “estiri” la producció (sistema Pull). Busca constantment la MILLORA CONTINUA.

Implementa els mètodes que millor s’ajustin a la teva empresa

5S

Podem definir les 5s com a una de les bases de la filosofia LEAN. És el nostre punt de partida. A través de les seves 5 etapes transformaràs els llocs de treball i les persones que els formen, des d’una àrea concreta, fins al total de la teva empresa. Seleccionar, ordenar, netejar, estandarditzar i controlar son els primers passos a seguir per optimitzar plantes, magatzems i oficines i apropar-nos cap a l’excel·lència operacional que desitgem.

KANBAN

Eina enfocada a resoldre problemes d’stocks, tant en magatzems com en producció. Un cop desenvolupat aquest mètode s’aconsegueix treballar de manera harmònica i amb els balanços adequats d’entrada i sortida de materials. Amb l’ús d’aquest mètode es treballarà ininterrompudament, s’aconseguirà alliberar espai del magatzem, s’evitaran colls d’ampolla i s’aconseguirà el fluxe adequat per a cada empresa.

KAIZEN

Filosofia formada per un conjunt de mètodes i eines que permetrà identificar la causa arrel de cada problema i solucionar-la.
Passa d’un mètode de treball correctiu o de contenció on s’utilitzen “parxes” per solucionar els problemes que en moltes ocasions son repetitius, a un mètode d’estandarització amb l’objectiu no només de prevenir i solucionar els problemes sinó que també d’evitar-los.

SMED

Una de les eines més avançades de la filosofia Lean. Analitzant el mapa de valor d’una empresa podrem observar com hi ha una gran inversió de temps en canvi d’utillatges, motlles, etc… al canviar de referencia de producció. L’smed aconsegueix reduir al màxim el temps de canvi, la reducció del temps de canvi te un impacte directe sobre la productivitat, i, en conseqüència, sobre els costos de producció.

ESTUDIS FINANCERS

Complementa el camí de la millora continua amb la seguretat d’una sòlida viabilitat financera. Col·laborant directament amb assessors de primer nivell, disposem de personal amb amplia formació i experiència per realitzar planificacions, estudis de rendibilitat i viabilitat, anàlisis de costos, control pressupostari i informes tècnics relacionats entre d’altres. Pren les millors decisions per la teva empresa.

MÀRQUETING DIGITAL

El màrqueting digital és un dels punts fonamentals per poder assolir l’èxit empreserial avui en dia. L’objectiu és crear una imatge de marca diferenciadora, amb la finliatat desdevenir al top-of-mind del nostre target. Per aconseguir-ho, tenir presència online i a les xxss no és suficient: cal fixar una estratègia a curt i a llarg termini. Innovadora, flexible i dinàmica, que s’adapti a les característiques concretes del públic i mercat.

L’èxit de la filosofia LEAN radica en la seva lògica i simplicitat. De fet, podem resumir aquesta extensa filosofia en 5 grans fonaments:

1) Busca i identifica amb claredat el teu valor, allò pel qual el teu client està disposat a pagar.

2) Desglossa el mapa del teu valor per identificar els “desperdicis”.

3) Promou un flux continu en tots els teus processos.

4) Procura que sempre sigui la demanda la que “estiri” la producció (sistema Pull).

5) Busca constantment la MILLORA CONTINUA.

 

Amb els mètodes i eines exposats prèviament, i amb molts d’altres personalitzats per a cada empresa, i conjuntament amb la col·laboració de tots els integrants de l’equip podem començar el camí cap a un futur ple d’oportunitats.

Aconseguir la millor versió de la teva organització està a les teves mans.