DONA CORDA A LA TEVA EMPRESA

Reconeixem i alliberem el potencial de les PIMES 
per un món més just i sostenible

SITUACIÓ GLOBAL

Vivim en un món totalment globalitzat, amb l’incertesa com a escenari, on la quota de mercat per les PIMES locals cada cop és més asfixiant…

No ens sembla just

TRENCA EL PARADIGMA

Les empreses són un sistema complexa de relacions humanes amb un gran potencial pendent de ser alliberat. Ho fem a través del canvi de filosofia i mètodes de treball innovadors.

AJUDEM-NOS

Aprèn amb la filosofia LEAN a operar de la manera més ràpida, òptima i econòmica possible dins del marc de la millora continua. Empren el camí a l’excel·lència operacional.

Aconseguir la millor versió de la teva organització està a les teves mans

✘    Produir per sobre del nivell òptim
    Emmagatzemar i inventariar material
✘    Desplaçaments físics de personal
✘    Repetir processos i operacions
✘    Buscar resultats massa exigents
✘    Esperes i interrupcions en processos
✘    Moviments constants de material
✘    Desaprofitar el talent de l’equip

  Fabricar només segons demanda
  Mínims stocks i sense ruptures
  Eliminar moviments innecessaris
✔   Solucionar problemes i reduir scrab
  Treballar sota especificacions clares
  Promoure sempre un flux continu
✔   Reubicacions òptimes de planta
  Fomentar idees globals i acordades

Contacta amb

nosaltres

14 + 13 =